Med anledning av att Tostan Sveriges mailadress ligger nere, så har vi valt att lägga ut den preliminära årsredovisning som ska godkännas på årsmötet. Om ni har några frågor så når ni ordförande Anne Charlotte Ringquist på acringquist@tostan.org.

2017 Årsredovisning Tostan Sverige