Tostan arbetar tillsammans med religiösa ledare därför att vi är många som delar samma mål, att ge samhällen egenmakt och se dem växa. Imamen Morufu Onike Abdul-Azeez är en av dessa personer. Han är imam i en av de största och mest inflytelserika islamska organisationerna i Nigeria, Nasfat Islamic Organization, med mer än en miljon medlemmar. Han har gått en utbildning för religiösa ledare på Tostan center (TTC) som utgår från mänskliga rättigheter och fick där inspiration till att skapa ett nätverk för religiösa ledare inom Islam som syftar till att på gräsrotsnivå verka för fred och säkerhet och motverka skadliga traditioner. Idag har fler än 200 religiösa ledare gått Tostans utbildning.