av Molly Melching, Grundare av Tostan International
(översättning Tostan Sverige)

Västafrika möter en tudelad och tyst social revolution: kvinnor på landsbygden i traditionellt patriarkala samhällen kandiderar till offentliga ämbeten och muslimska religiösa ledare kommer fram som förespråkare för mänskliga rättigheter, särskilt för flickor och kvinnor.

De här, till synes, orelaterade utvecklingarna är de facto högst sammankopplade: de är båda resultatet av ett utbildningsprogram på gräsrotsnivå som utgår ifrån mänskliga rättigheter.

Ta till exempel Fatimas historia: Hon växte upp på Senegals landsbygd och har alltid drömt om att gå i skolan, något hon aldrig trodde skulle inträffa. Hennes familj gifte bort henne som 13-åring och snart därefter föll Fatimas dröm mellan stolarna när hon skulle bilda familj och ta hand om ett hushåll.

I vuxen ålder fick dock Fatima möjligheten att delta i ett treårigt utbildningsprogram som utvecklats av Tostan, den organisation jag lett i 26 år. Fatima anslöt sig till deltagarna från andra byar som gruppvis behandlade frågor som demokrati, mänskliga rättigheter, hälsa, läskunnighet och entreprenörskap på hennes eget modersmål och som leddes av en av Tostans handledare. Hon blev en av de över 60 000 kvinnor som hittills har deltagit i Tostans utbildningsprogram.

Full av förväntan, men med viss nervositet då hon inte var van vid att uttrycka sina tankar bland andra, var hon först tyst, men vartefter som Fatima fick kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati upptäckte hon att hon hade rätt till, och skyldighet, att uttrycka sina åsikter. Sakta så började hon att tala allt mer.

Inom kort började Fatima hjälpa till att ordna möten i sin by, där hon förespråkade att man skulle överge skadliga sociala traditioner som kvinnlig omskärelse och barnäktenskap.

När programmet avslutades hade Fatima etablerat sig som en självsäker, kunnig och uttalad ledare. Ett par personer från hennes by frågade om hon kunde tänka sig att kandidera till ett offentligt ämbete. Genom Tostans utbildningsprogram hade Fatima också lärt sig att hon har rätt att rösta och att ställa upp i offentliga val, varför hon accepterade deras inbjudan. Hon kandiderade på en plattform där hon förespråkade mänskliga rättigheter för alla män, kvinnor och barn, och blev invald.

Tostans ansträngningar bär också frukt bland religiösa ledare, vilkas stöd är nödvändigt för en långsiktig framgång i de sex västafrikanska länder som vi verkar.

Vi har börjat erbjuda utbildningar för grupper med manliga och kvinnliga religiösa ledare i regionen, med fokus på sambandet mellan mänskliga rättigheter och Koranen och haditerna.

En av Tostans medarbetare, som är en framträdande och respekterad forskare inom islamisk rätt, leder utbildningen. Utöver mänskliga rättigheter, tar han även upp hur man kan arbeta för en bättre framtid med haditer såsom: ”Det finns en sak som är viktigare än att bön och allmosor – Det är att sprida fred och försona människor.”

Utbildningen låter deltagarna diskutera hur det de lär sig passar in i ett islamiskt ramverk. Talande för detta är en imam som efter att ha deltagit i utbildningen bekräftade att allt som han hade lärt sig var ”i linje med Profetens undervisning”.

Det som jag tycker är mest spännande med det här arbetet är att dessa religiösa ledare har blivit entusiastiska förespråkare för att sluta med sådant som strider mot de mänskliga rättigheterna, såsom våld mot kvinnor och barn, och mot religiös tolerans. De diskuterar mänskliga rättigheter i sina predikningar i moskéerna och talar om det vid dop och giftermål.

Innehållet i Tostans undervisning är självklart viktigt, men vår metod är minst lika viktig. Den inkluderar samtal om vikten av att respektera mänskliga rättigheter i det dagliga livet och att dela sin kunskap om detta med andra.

Förutom att visa på hur mänskliga rättigheter främjar och upprätthåller allas lika värde, ger våra diskussioner under utbildningen en säker plats för deltagarna att diskutera sambandet mellan mänskliga rättigheter och såväl sociala som religiösa värderingar.

Allteftersom de som deltar i våra utbildningsprogram lär sig om sina egna och andras mänskliga rättigheter, såsom rätten att inte bli diskriminerad eller bli utsatt för våld, börjar de också att ifrågasätta och ofta upphöra med skadliga sociala traditioner när de inser att dessa kommer i konflikt med deras egna värderingar.

Tostans deltagare har alltid inspirerat mig att fortsätta som utbildare trots svåra förhållanden, men de senaste deltagarna har gett mig ett nytt mål: att arbeta för att samhällen runtom i världen diskuterar mänskliga rättigheter och skyldigheter.