av Karen Mercaldo
(Översättning Tostan Sverige)

Varför ska man resa till Senegal för att lära sig om mänsklighetens kraft? Därför att Tostan förstår den kritiska roll som civilsamhället spelar i att skapa förändring. Och därför att jag tror att vi kan lära från andra om hur man utforskar den strävan, de värderingar och de mänskliga rättigheter och skyldigheter som är basen för en fungerande demokrati.Tostan tror på den enskilda individens kraft, men även på kraften i ett samhälles kollektiva handlingar.

Mitt tredje besök till Senegal gjorde jag för att lära mig mer om Tostan utbildningsprogram och jag blev inte besviken. Mina upplevelser på Tostan Training Center i Thiès utanför Dakar, där Tostan delar med sig av och lär ut sin metod, var en stark påminnelse om hur kraftfullt det kan vara att släppa in alla röster i rummet, att lyssna på alla och vara öppen för nya idéer. Upplevelserna var också en påminnelse om den tid och energi det krävs för att “walk the talk” när det kommer till samhällsledd utveckling.

Utbildningen på Tostan Training Center speglar den utbildning som samhällen får i Tostans utbildningsprogram. I samhällena börjar Tostan med lektioner där man uppmuntrar till dialog. Facilatorer ser till att alla får komma till tals och man utforskar sina egna värderingar och de man delar med andra, samtidigt som man bygger dialogen på egna erfarenheter. Jag blev imponerad över hur Tostan utvecklar och frigör varje persons kapacitet. Deltagarna ställs inför frågan “Vad innebär ett välmående samhälle för dig?” och de får tillsammans ta fram en handlingsplan för att förverkliga sin egna vision.

Tostan använder sig sedan av en metod som utgår ifrån mänskliga rättigheter för att diskutera deltagarnas värderingar. För varje rättigheter får man i grupp utforska vad den innebär för deltagarna själva, både som individer och som en del av ett samhälle. Utöver att dela med sig av sina erfarenheter kopplade till varje rättigheter får deltagarna även diskutera de skyldigheter som är kopplade till rättigheterna. Genom detta kommer man in på de traditioner som skyddar och motverkar rättigheterna och hur man med gemensam handling kan säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Karen Mercaldo, i mitten, dansar tillsammans med Tostans personal och andra deltagare vid Tostan Training Center.

Karen Mercaldo, i mitten, dansar tillsammans med Tostans personal och andra deltagare vid Tostan Training Center.

När jag kom tillbaka till USA, gjorde jag det med en övertygelse om att vi kan använda Tostans metod även här. Jag åkte till Senegal för att lära mig om hur man kan bygga demokrati från civilsamhällets gräsrötter och jag blev verkligen inte besviken.

Jag fick en bättre förståelse för den strävan, de värderingar och de rättigheter och skyldigheter som är kritiska för positiv och inkluderande förändring. 

Med målsättningen att skapa djupare kopplingar över gränser i min alltmer fragmenterade och delade hemort San Diego, gör man rätt i att pröva Tostans metod även här. En stor respekt för vår gemensamma mänsklighet karaktäriserar allt Tostans arbete och kopplar det till oss i San Diego.

Vår plan är, liksom Tostans, att dela med oss av vår kunskap inom och mellan våra nätverk och hitta sätt att arbeta tillsammans för att frigöra allas potential att arbeta för en bättre värld.

Tostans inkluderande samhällsbyggande och färdighetsträning är ett bra exempel på ett öppet och stärkande civilsamhälle. Det är en stor glädje för mig att lära från och med dem.

Jag hoppas att ni också vill bli en del av rörelsen för allas lika värde.

Karen