Tostans tidigare koordinator i Senegal, Khalidou Sy, som arbetat med Tostan i 25 år, hedrades den 9 november som en av de bästa borgmästarna i Senegal under ”The Local Leadership Excellence Award Ceremony”. Han blev utvald bland 557 nominerade borgmästare.

Khalidou fick ta emot en utmärkelse för transparens och ansvarskänsla, en av sex kategorier, för sitt arbete som borgmästare i Medina Yoro Foulah, en roll han haft i tre år.

The Local Leadership Excellence Award Ceremony pågick under tre dagar och är en konferens om god förvaltning, deltagande och samhällsengagemang.

Khalidou har den senaste tiden arbetat som konsult hos Tostan och varit med att utveckla ett projekt om hur kommuner bättre kan förstå och aktivt delta i den decentraliseringsprocess som Senegal går igenom. I sin roll utbildade han bland annat åtta kommuner. Det här initiativet har gjort det möjligt för Tostan att ta ytterligare steg i organisationens stöd till samhällsutveckling, genom att främja en decentraliseringsmodell som engagerar invånare och lägger särskild vikt vid kvinnor och barns deltagande. Tostan arbetar nu med att utveckla sitt program för social förändring och kommer testa detta tillsammans med Khalidou under nästa år.