Söndag den 11 november 2018, hände det något historisk i Goumbayel, Senegal.
162 samhällen från Bala, Koulor och Diankémakha gick samman för att deklarera att de slutar med kvinnlig omskärelse och barnäktenskap. De deklarerade även att de är del av en växande rörelse för mänskliga rättigheter i Västafrika.

Under dagen kom människor från olika delar av samhällena för att delta i ceremonin innan deklarationen, där deltog en blandning av människor med såväl byäldste som imamer, kvinnor som ungdomar, lärare som elever och hälsoarbetare som musiker. Tillsammans ingick de ett viktigt löfte framför lokala myndighetsrepresentanter, såsom kommunföreståndare från Bala och Koulor, borgmästarna av Goumbayel, Koulor, Komoti, Koar, Bala och Kothiary. Från Tostan deltog den nationella koordinatorn i Senegal. Även Senegalesiska statstjänstemän från State Directorate of Family and Protection of Vulnerable Groups och pressen närvarade.

IMG_7690-2-1080x871

Deklarationen tog plats i Goumbayel, som ligger 80 km från Tambacounda i Baladistriket. Hela samhället hjälptes åt att förbereda mat inför ceremonin och enligt Malich Niang från Tostan Senegal, så ”vibrerade hela byn till rytmerna av traditionell dans och musik”. Många unga stod på scen och uppträdde med dans, sång, poesi och pjäser om vikten av att sluta med kvinnlig omskärelse och barnäktenskap.

Tostans del i det hela består av dess utbildningsprogram, som 42 av de deltagande samhällena har gått igenom med start år 2016. Man har även hjälp de deltagande samhällena att ordna möten med andra samhällen för att diskutera de frågor de själva diskuterat genom programmet. Att det nu alltså är hela 162 samhällen som väljer att deklarera visar på den organiserade diffusion som Tostan och de deltagande samhällena tillämpar för att nå ut till fler. Alla 162 samhällen har bestämt sig för att avskaffa kvinnlig omskärelse och barnäktenskap. Deklarationen lästes upp på fyra språk franska, pulaar, soninké och mandingo.

Deklarationen var en stor succé och närmare 900 deltagare från de 162 samhällena och externa gäster fanns på plats. Tostan ser fram emot nästa deklaration som kommer hållas den 25 november i Koldaregionen i Senegal. Vi ser verkligen hur rörelsen för mänskliga rättigheter kommer från gräsrötterna!