Idag, den 20 november, är det Barnkonventionens dag, som uppmärksammar FN:s antagande av konventionen samma datum för 29 år sedan. Nästan alla världens länder har skrivit under barnkonventionen, men det är sällan den efterlevs. I de länder Tostan verkar i finns det ett flertal hinder för barns utveckling som bryter mot barnkonventionen. De största hindren är bristande tillgång till utbildning, handel av barn, barnarbete, barnäktenskap och kvinnlig omskärelse. När barns rättigheter inte respekteras hindras de att utvecklas till friska och välmående vuxna individer som bidrar till en god samhällsutveckling.

I Tostans treåriga utvecklingsprogram finns det en modul om barns rättigheter och i slutet av programmet bildas en kommitté i samhället som arbetar med de sociala normer och traditioner som påverkar barnen negativt även efter programmet. I kommittéerna etablerar man en arbetsgrupp för barns rättigheter som leder arbetet med att försvara barns rättigheter och i samhället. Som en del av detta diskuterar man de normer som håller skadliga traditioner, såsom kvinnlig omskärelse och barnäktenskap, vid liv. Förutom att lyfta de här frågorna till diskussion i samhället så ingriper även kommissionen i de fall ett barn utsätts för våld.

Deltagandet i Tostans utbildningsprogram skapar konsensus för barns rättigheter i samhället bland kvinnor, män och barn. De flesta samhällen som deltar i programmet väljer sedan att tillsammans med andra samhällen deklarera att de upphör med skadliga traditioner såsom kvinnlig omskärelse och barnäktenskap. Sedan Tostan grundades 1991 har närmare 8 500 samhällen med över 5 miljoner människor deltagit i dessa deklarationer och upphört med kvinnlig omskärelse och barnäktenskap.

Andra framgångar inom ramen för barns rättigheter efter Tostans utbildningsprogram är att:

  • Fler flickor blir inskrivna i grundskola.
  • Spädbarn och småbarn får mer näring.
  • Fler födelseregistreringar.
  • Ungdomar får större inflytande i samhället.

Om ni vill passa på att skänka en gåva till Tostan Sverige eller bli månadsgivare på Barnkonventionens dag, så gör ni det här.