Under årets upplaga av Mänskliga Rättighetsdagarna – Skandinaviens största forum för mänskliga rättigheter – deltog åtta volontärer från Tostan Sverige.

MR-dagarna gick av stapeln 15–17 november på Stockholmsmässan i Älvsjö och årets tema för var ”Rätten till ett liv fritt från våld” – något som Tostan arbetat med ända sedan organisationen grundades.

Det här var första gången på fem år som Tostan Sverige deltog på mässan och vi träffade hundratals människor. En del av besökarna kände redan till Tostan och kom förbi för att hälsa och heja på oss. Andra hade kommit i kontakt med organisationen genom sitt arbete i någon av de FN-organ som stödjer Tostan, såsom UNICEF och UN Women. Vi träffade också gymnasie- och universitetsstudenter, representanter från andra organisationer, myndigheter, landsting och kommuner, men också en hel del allmänt intresserade.

På den första dagens eftermiddag höll Anne Charlotte och Björn från Tostan Sveriges styrelse ett seminarium om Tostan utbildningsprogram och vad Tostan gör i relation till årets tema – ”Rätten till ett liv fritt från våld”. Med hjälp av musikern Fatou Sadie så blev seminariet mycket välbesökt.

Rätten till ett liv fritt från våld och diskriminering diskuteras i samhällena under första delen av Tostans treåriga utbildningsprogram. Genom rollspel, sång och poesi på deltagarnas modersmål skapas engagemang och diskussioner kring ämnet och vad det innebär i deltagarnas egna liv. Efter programmet kan deltagarna arbeta med icke-våldstekniker och trygghet i sin vardag för att skapa välmående och trygga hem och samhällen.

För de samhällen som redan deltagit i utbildningsprogrammet kan Tostans Freds- och säkerhetsprogram ytterligare fördjupa diskussionerna och ge deltagarna verktyg för medling kring konflikter på samhällelig nivå som våld i hemmet eller markkonflikter och bygga fredliga samhällen från gräsrotsnivå. Det här programmet har bland annat genomförts i samhällen i det konfliktdrabbade Casamanceområdet i södra Senegal.

Vi i Tostan Sverige är mycket glada över att ha deltagit på MR-dagarna och ser fram emot att delta på liknande evenemang i framtiden för att skapa ännu mer engagemang för Tostan och den rörelse för mänskliga rättigheter som de varit med och skapat i Västafrika.