Ett stort genombrott i en konservativ region

20 samhällen i Linkering i Koldaregionen i södra Senegal samlades på söndag den 25 november 2018 för att deklarera ett slut på skadliga traditioner som kvinnlig omskärelse och barnäktenskap och ett stöd för flickors och kvinnors välmående. Händelsen är ett historiskt ögonblick i regionen, där konservativa religiösa ledare har stort inflytande.

En deklaration med bra uppslutning

Efter att den Senegalesiska nationalsången och de inledande bönerna blivit avklarade, så vände sig samhällets ledare till åhörarna med tal om postiv social förändring och avskaffandet av kvinnlig omskärelse och barnäktenskap. Imamen Abdoulaye Ba från samhället Linkering Moussa Baldé och representanten från de andra deklarerande samhällena Fatoumata Baldé talade.

Under ceremonin så vibrerade marken till rytmerna av traditionella danser och musik från lokala artister och teatergrupper. Ett antal ungdomar hade förberett dans- och sånguppträdanden, poesiläsningar och teaterpjäser om kvinnlig omskärelse. Ett av framträdandena utspelade sig i en rättegångssal där man argumenterade för varför man skulle avskaffa den skadliga traditionen, med såväl legala som medicinska skäl.

Tostans personal på plats rapporterade om den oväntade närvaron av personer från Medina Gounass, ett religiöst centra som länge varit motståndare till att avskaffa kvinnlig omskärelse.

Alla deklarerande samhällen är medvetna om de skadliga konsekvenser som kvinnlig omskärelse och barnäktenskap har på flickor och kvinnors hälsa och välmående och har valt att upphöra med dessa. Två unga kvinnor hade valts ut att läsa upp deklarationen för åhörarna: Binta Sow på franska och Binta Kandé på modersmålet pulaar.

Rörelsen för mänskliga rättigheter växer!

Deklarationen i Linkering var en stor framgång, med omkring 800 deltagare. Framgången av denna deklarationen, i en av Senegals mest konservativa och fattiga regioner är ett glädjande besked som markerar en viktig händelse i rörelsen för att avskaffa skadliga traditioner i Senegal och Västafrika.