Här kommer en liten hälsning från Tostans grundare Molly Melching som vi mottog i början av det nya året. Den är översatt till svenska av oss på Tostan Sverige. Vi hoppas att den ger er lika mycket glädje och hopp inför 2019 som den gett oss!

Kära vänner,

När vi nu inleder 2019, så vill jag passa på att reflektera över Tostans framgångar det senaste året tillsammans med er och visa på våra planer för det kommande året.

När jag tänker tillbaka på året som gått, minns jag alla de upplevelser jag delat med personer från de samhällen som delar i Tostans program och familjemedlemmar som du, både de som besökt oss i Västafrika och de jag och Elena träffat under våra resor. (Molly var på besök i Sverige under våren 2018)

Jag är så stolt över de samhällen som deltar i Tostans utbildningsprogram och de framsteg de gjort med ert stöd. Genom utbildning och samtal har de här samhällena och deras utvidgade sociala nätverk vuxit fram som ledare i en alltjämt växande gräsrotsrörelse för positiv social förändring. Det som enskilda individer och hela samhällen kan göra när hela deras potential tas tillvara är värt att fira!

I november och december fick vi se hela fyra publika deklarationer mot skadliga traditioner i Senegal och Mali. Det innebär att vi kan lägga ytterligare 439 samhällen till de snart 9 000 samhällen som deklarerat mot detta sedan 1997!

eed3997a-a973-4c5a-bd27-0cdc350c256d

De offentliga deklarationerna är endast en aspekt av allt de deltagande samhällena gör för att förverkliga sina visioner för välmående, även i denna stund som du läser det här brevet! Ett exempel är Sare Demba Diewo i Senegal, vars förvaltningskommitté varje månad upprättar en lista över viktiga rutiner för en god hälsa på sitt hemspråk, Fulani. (Bild på denna lista kan ni se här till höger.)

De här samhällenas ansträngningar utgör en del av en större trend som jag kallar ”social jordbävning” i Västafrika – en rörelse med potential att skapa långvarig positiv förändring.

Kvinnor i traditionellt patriarkala samhällen på landsbygden ställer upp till val för och blir valda till lokala förtroendeposter och religiösa ledare växer fram som förkämpar för mänskliga rättigheter, såväl som flickor och kvinnors rättigheter.

Två saker det kommande året som jag särskilt vill lyfta fram är det program för samhällsengagemang och god förvaltning som vi kommer lansera i södra Senegal (i 11 distrikt och 85 samhällen) och Tostan Training Center. Vi kommer anordna åtminstone åtta kurstillfällen där aktivister och sociala entreprenörer runtom i världen kommer för att delta i vår 10 dagar långa utbildning om Tostans modell. Feedbacken från tidigare deltagare fortsätter att vara mycket positiv där samtliga deltagare säger att det är nöjda eller mycket nöjda med kursen och många säger dessutom att kursen förändrat deras liv.

Tostans arbete med några av de mest resursfattiga områdena i världen är möjligt tack vare det stöd som ni ger. Ert bidrag är inte bara inte bara de donationer ni gör utan även det bidrag ni gör genom att stödja en organisation dedikerad att arbeta för mänskliga rättigheter och samhällsledd utveckling, vilket tänder en gnista av förändring hos flickor, pojkar, kvinnor och män – och även för dig själv. Jag är alltid glad att höra från er om vad Tostan betytt för era egna liv och framtidsutsikter. Många av våra stödjare säger att de efter att ha lärt sig om Tostan har fått ett nytt sätt att se på utveckling och på hur man kan arbeta för en bättre värld.

På Wolofspråket säger vi vid inledningen av ett nytt år Dëwënëti, som betyder att vi åter hoppas träffa varandra vid god hälsa och välmående. Därför vill jag säga till er alla, Dëwënëti!

Molly