En social revolution äger rum i Västafrika! Kvinnor i patriarkala samhällen på landsbygden blir nu valda till olika ledande befattningar i sina samhällen och muslimska religiösa ledare blir talesmän för mänskliga rättigheter- speciellt flickors och kvinnors rättigheter.

Detta är resultatet av Tostans treåriga Community Empowerment Program på gräsrotsnivå – en utbildning baserad på mänskliga rättigheter- med en bevisad positiv effekt i ändrade sociala normer som rör kvinnans roll i samhället.

Låt fler kvinnor få ta del av Tostans program och få en röst!

Ge en gåva till Tostan Sveriges arbete för kvinnor och barn i norra Senegal!

Ge en gåva på:

Swish      900 04 72
Plusgiro  90 00 47-2
Bankgiro 900-0472