Mer än fem miljoner människor har upphört med kvinnlig omskärelse efter Tostans program.

I Tostans treåriga utbildningsprogram lär sig deltagarna om rätten till hälsa och att vara fri från alla former av våld, om riskerna med kvinnlig omskärelse, både fysiska och psykiska risker. De får också lära sig om hygien och hur sjukdomar sprids och förebyggs. 

Tostans program uppmuntrar samhällsmedlemmarna att dela med sig den nya kunskapen i sina sociala nätverk.