Lyckliga flickor kan gifta sig av kärlek – när de själva vill!
I flickornas hemby i Västafrika har människorna beslutat sig för att upphöra med barn- och tvångsäktenskap. Detta efter att ha tagit del av Tostans treåriga utbildingsprogram som grundas på respekt för mänskliga rättigheter. Mer än 5 miljoner människor har upphört med barnäktenskap efter Tostans program! Låt fler flickor få gifta sig av kärlek genom att stödja vårt arbete i Västafrika.
Tack för din gåva!
Swish 900 04 72
Plusgiro 90 00 47-2
Bankgiro 900 -04 72