Vi kvinnor har tagit makten över våra liv och är nu aktiva i besllutsprocessen i vårt samhälle.
Innan Tostans program var det männen som fattade alla beslut och vi var tysta.
Stöd Tostan Sveriges arbete för kvinnors egenmakt!
Ge en gåva
Swish 900 04 72
Bankgiro 900-0472
Plusgiro 90 00 47-7