Kallelse till TOSTAN SVERIGES ÅRSMÖTE

Tisdagen den 9 april 2024 klockan 18.00
Plats: Stureplan 6, plan 4, Stockholm

Medlemmar i Tostan Sverige är varmt välkomna.
Om årsmöteshandlingar önskas i förväg kan dessa erhållas efter hänvändelse till info@tostan.se från den 2 april 2024.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 mars 2024. Skickas till Tostan Sverige, Starrängsringen 52, 115 50 Stockholm eller per e-post info@tostan.se 

Tostan Sveriges projekt i norra Senegal
Efter årsmötet berättar Mia Holmgren och visar bilder från sina besök vid Tostan Sveriges projekt i Foutaregionen i norra Senegal.

Styrelsen för Tostan Sverige
 
Anne Charlotte Ringquist
Ordförande