Nyheter

Mer än 30 000 kvinnor i ledande positioner

Hittills har mer än 30 000 kvinnor valts in i ledande positioner efter att ha deltagit i Tostans utbildningsprogram. Kvinnorna är starka förebilder för unga människor, både flickor och pojkar, till att kvinnor är framgångsrika i ledarroller och arbetar jämlikt. De är ledstjärnor som bidrar till att könsnormer förändras och att kvinnors ställning i samhället…

Läs mer

Tack vare ert stöd…

…har Tostans CEP-utbildning – Community Empowerment Program – under 2022 nått ut till 24,010 deltagare i 330 samhällen i fyra länder i Västafrika. Låt fler få ta del av programmet! Ge en gåvaSwish 900 04 72

Läs mer