Nyheter

Inbjudan till Tostans årsmöte!

Kallelse till TOSTAN SVERIGES ÅRSMÖTE Tisdagen den 9 april 2024 klockan 18.00Plats: Stureplan 6, plan 4, Stockholm Medlemmar i Tostan Sverige är varmt välkomna.Om årsmöteshandlingar önskas i förväg kan dessa erhållas efter hänvändelse till info@tostan.se från den 2 april 2024. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 mars 2024. Skickas till Tostan Sverige, Starrängsringen…

Läs mer

Mer än 30 000 kvinnor i ledande positioner

Hittills har mer än 30 000 kvinnor valts in i ledande positioner efter att ha deltagit i Tostans utbildningsprogram. Kvinnorna är starka förebilder för unga människor, både flickor och pojkar, till att kvinnor är framgångsrika i ledarroller och arbetar jämlikt. De är ledstjärnor som bidrar till att könsnormer förändras och att kvinnors ställning i samhället…

Läs mer

Tack vare ert stöd…

…har Tostans CEP-utbildning – Community Empowerment Program – under 2022 nått ut till 24,010 deltagare i 330 samhällen i fyra länder i Västafrika. Låt fler få ta del av programmet! Ge en gåvaSwish 900 04 72

Läs mer