Med hjälp av små ekonomiska bidrag kan bykommitéer stödja sin egna lokala utvecklingsprojekt och etablera mikrokreditfonder för att finansiera framtida projekt.

Varför:

Samhällsutvecklande bidrag möjliggör att bykommitéer och byinvånare praktiskt kan använda sina kunskaper i läsning, matematik och ledarskap. Med hjälp av bidragen har individuella invånare råd att starta upp olika inkomstgenererande aktiviteter som gynnar både den egna familjen och lokalsamhället.

Hur:

Tostans förser bykommitéerna med ett samhällsutvecklande bidrag, vanligtvis mellan 300 – 1000 USD. Kommitéerna i sin tur etablerar vanligtvis en roterande fond för mikrokrediter som hjälper byinvånare, speciellt kvinnor, med sina investeringar. Mindre affärsrörelser och hållbart jordbruk är till exempel några av de inkomstgenererande aktiviteter som startats med hjälp av de samhällsutvecklande bidragen.

Det är de invalda invånarna i bykommitén som ansvarar för mikrokreditfonderna och tillsammans bestämmer ränta och lånetid. Starka band inom byn motiverar i sin tur till hög återbetalningsgrad. Den inkomst som genereras från räntan används sedan för att öka antalet lån, finansiera olika projekt i byn eller etablera en solidaritetsfond som kan bekosta barns utbildning och akut sjukvård.

Vem:

Samhällsutvecklande bidrag ges till och förvaltas av Tostans deltagande bykommitéer, som i sin tur distributerar medlen till hela lokalsamhället.

Effekt:

Samhällsutvecklande bidrag gör det praktiskt möjligt att utveckla projekt som stärker lokalsamhällets egna visioner av utveckling. Bidragen bidrar också till att reducera fattigdom i byar på landsbygden då de ekonomiska möjligheterna ökar och kvinnor som vill driva något eget får samma finansiella medel som män.