Tostans barnskyddsmodul är en utbildning anpassad för de bykommittéer som skapats i samband med deltagandet i våra Community Empowerment Programs. Barnskyddsmodulen bidrar till att bygga samförstånd kring mänskliga rättigheter och barns rättigheter samt bygger upp ett medvetande kring olika moraliska idéer. Till exempel hur lokalsamhällen kan samarbeta för att skydda sina barn.

Varför:

I de länder där Tostan verkar finns ett antal hot mot barns hälsa och utveckling. Avsaknad av utbildning, trafficking, barnarbete, barn- och tvångsäktenskap samt kvinnlig omskärelse utgör de största och farligaste riskerna. Istället för att fokusera på omedelbar lättnad hjälper barnskyddsmodulen till att skapa samtal om djupt liggande sociala normer och praktiker som är skadliga för barn. Barnskyddsmodulen utvecklades 2010 och är nu ett komplement till Tostans ursprungliga utbildningsprogram.

Hur:

Barnskyddsmodulen utbildar och verkar för barns rättigheter i lokalsamhällen genom att:

  • Stärka kapaciteten i samhällen och deras omgivande byar för att identifiera utsatta barn.
  • Stärka kapaciteten i samhällen för att förebygga trafficking och barns migration till stadskärnor.
  • Stärka kapaciteten i samhällen för att hjälpa barn i svåra situationer som sexuellt övergrepp, incest, tvångsäktenskap eller omskärelse.
  • Främja skapandet av dynamiska och funktionella kommissioner som verkar för skydd av barn i alla samhällen.

Vem:

Alla samhällen som deltar i Tostans Community Empowerment Programs utbildas enligt barnskyddsmodulen. Modulen implementeras och upprätthålls dessutom i alla bykommittéer.

Effekt:

Efter utbildningsprogrammets slut etableras fristående kommissoner som fortsatt verkar för barns rättigheter. Kunskaper från barnskyddsmodulen leder samhället i att förespråka barnens rätt samt ifrågasätter befintliga sociala normer och skadliga metoder. Förutom att driva dessa projekt ingriper kommissionerna också i fall av barnmisshandel.