Tostans freds- och säkerhetsbevarande projekt arbetar för att stärka och stödja den gräsrotsstrategi för samhällsledd utveckling som sedan tidigare verkat för fred i Västafrika.

Projektet fokuserar på samverkan på lokal, regional och nationell nivå och är inriktat på att hitta sätt att övervinna hinder som begränsar individens förmåga att utvecklas.

Varför:

All samhällsutveckling är begränsad när lokalsamhällen och nationer inte kan enas. Genom att se till att varje kvinna, man och barn får möjlighet att utvecklas i en säker miljö där omgivningen samarbetar blir utbildning, hälsa, ekonomisk utveckling, genus och jämställdhet bättre.

Hur:

På lokal nivå stärker vi det fredsbyggande arbetet med hjälp av en utbildning i förbyggande av våld. Undervisningen syftar till att ge deltagarna kunskaper i kommunikation- och problemlösningsförmåga samt konflikthantering.

Inom ramen för projektet arbetar vi sedan för att utveckla freds- och säkerhetsbevarande strategier som omfattar vidsträckta sociala nätverk. Forskning i ämnet pågår för närvarande i Senegal, Guinea och Guinea Bissau.

Det freds- och säkerhetsbevarande projektet ser också till att ansluta lokalsamhällen och deras sociala nätverk med regionala och internationella institutioner. Det gör att regioner och nationer tillsammans kan arbeta för att identifiera hinder samt skapa lösningar som övervinner dessa hinder.

Vem:

Det freds- och säkerhetsbevarande projektet omfattar sedan 2013 pilotprojekt i Senegal, Guinea-Bissau och Gambia.