Tostans föräldrautbildning är sedan 2013 ett komplement till ordinarie undervisning i våra Community Empowerment Programs. Utbildningen uppmuntrar föräldrar och andra familjemedlemmar att skapa en positiv miljö för barnens utveckling för att stimulera barns tidiga utveckling och lärande, vilket gör att de kan prestera bättre och stannar kvar i skolan.

Varför:

Forskning har visat att vissa sociala normer och traditioner i Senegal kan hindra hjärnans utveckling hos barn. Enligt tron att spädbarn måste skyddas från onda andar till exempel undviker föräldrar att titta på eller tala med sitt barn under barnets tidiga år medan forskning poängterar vikten av samspel mellan föräldrar och barn för att stimulera hjärnans utveckling.

Hur:

Under föräldrautbildningen lär handledare ut enkla tekniker som förenklar integrationen mellan föräldrar och deras små barn. Handledarna förklarar även hur dessa tekniker är länkade till barnens mänskliga rättigheter och rätt till utbildning och hälsa. Föräldrarna lär sig bland annat att tala till sina små barn med hjälp av en rik och komplex vokabulär, att besvara sina barns frågor, hjälpa dem på ett lekfullt sätt, berätta historier för dem samt beskriva föremål i detalj.

Föräldrutbildningen har ett nära samarbete med skolorna i Senegal där 232 skolförvaltningskommittéer skapats eller förstärkas och 690 lärare och skoldirektörer är direkt involverade i programmet.

Vem:

Föräldrautbildningen kommer totalt att integreras i 200 Wolof-, Pulaar- och Mandinkasamhällen i fem regioner i Senegal.

Effekt:

Genom att omsätta de föräldrautbildningens kunskaper kommer fäldrar och anadra familjemedlemmar att ge barnen en utmärkt start i sin sociala, språkliga och emotionella utveckling. Denna hälsosamma utveckling kommer i sin tur leda till att fler barn stannar , och lyckas bättre, i skolan.