Tostans solcellsprojekt startade år 2009 i samarbete med The Barefoot College i Indien. Projektet syftar till att lyfta frågan om begränsad tillgång till elektricitet. Genom kunskap ger projektet afrikanska landsbygdsamhällen egenmakt så att de själva, för en låg kostnad, kan ombesörja en hållbar utveckling av elektricitet.

Varför:

Många landsbygdssamhällen vi samarbetar med är inte uppkopplade på landets nationella elnät. Utan tillgång till elektricitet är samhället och dess invånare begränsade till arbete och aktiviteter i dagsljus.

Hur:

Solcellsprojektet sponsrar kvinnor som via The Barefoot College i Indien under sex månader utbildas till att bli solcellsingenjörer. Utbildningen ger deltagarna kunskaper så att de kan installera, underhålla och reparera solcellspaneler.

Väl tillbaka i sina hembyar installerar varje solcellsingenjör en solcellsdriven belysning i 50 hem (eller fler), ger varje familj en fast belysning, en LED ficklampa och ett vägguttag för att ladda mobiltelefoner. Varje solcellsingenjör utbildar också kvinnor från andra samhällen så att de i sin tur kan installera, underhålla och reparera solcellspaneler i sina egna hembyar.

Vem:

Tostan utbildar för närvarande kvinnliga solcellsingenjörer i Djibouti, Guinea-Bissau och Senegal.

Effekt:

Solcellsprojektet ger samhällen på landsbygden tillgång till en ren och förnybar energikälla som bidrar till samhällets hållbara utveckling. Projektet tillåter också kvinnor att utvecklas till ledare och entreprenörer i sina samhällen. Genom sitt deltagande i projektet får kvinnorna en efterfrågad utbildning och en möjlighet att dela med sig av sin kunskap till andra.