Fängelseprojektets mål är att hjälpa arresterade personer återanpassa sig till samhället genom att erbjuda en modifierad version av Tostans Community Empowerment Programs. Deltagarna lär sig om mänskliga rättigheter och får praktiska kunskaper som hjälper dem att starta upp inkomstdrivande aktiviteter.

Projektet vårdar också familjeband för att integrera före detta fångar tillbaka till sina samhällen efter avtjänat straff.

Varför:

Senegals statliga fängelser saknar ofta vatten, toaletter, medicinsk vård samt adekvata ytor för boende och rekreation.  De saknar också organiserade rehabiliteringsaktiviteter och utan dessa aktiviteter ökar sannolikheten för att de arresterade kommer att återfalla i kriminalitet.

Enligt ett internationellt beslut rörande fängslade i Afrika tillåts de arresterade att teckna partnerskap med organisationer som Tostan för att tillhandahålla rehabilitering. Denna rehabilitering ökar den arresterades möjlighet till en framgångsrik återanpassning i samhället efter avtjänat straff.

Hur:

Som en del i det modifierade utbildningsprogrammet har medverkande fängelsen infört handledare och lektionstillfällen. Utbildning ges i mänskliga rättigheter, problemlösning, ledarskap, hälsa och hygien samt läsning, skrivning och räkning. Utbildningen innefattar också arbetsträning inom olika områden och inkomstgenererande projekt. Inför frigivningen har de deltagande tillgång till uppstartsmedel för att kunna skapa en egen inkomstgenererande verksamhet. Uppstartsmedlen kommer från den arbetsträning och de varor som producerats och sålts under deltagarens tid i fängelset.

Vem:

Fängelseprojektet är för närvarande implementerat i fem fängelser för män och kvinnor i Dakar, Thiés och Rufisque, Senegal. Projektets deltagare är huvudsakligen kvinnor.

Effekt:

De kunskaper och färdigheter som arbetsträning och fängelseprojektet gett är nödvändiga för en lyckad återanpassning i samhället. Sedan starten 2013 har fängelseprojektet återanpassat tusentals människor till sina hembyar i Senegal. Tidigare fångar som deltagit i fängelseprojektet och förenats med sina familjer och byar är nu själva handledare i projektet och ger hopp och dignitet till de nuvarande deltagarna.